ஆலய பரிபாலன சபை

ஸ்ரீ சித்தானைக்குட்டி சுவாமி ஆலய பரிபாலன சபையின் புதிய நிர்வாக சபை – 2015

தலைவர் :-திரு. சி. நந்தேஸ்வரன்

செயலாளர் :- திரு. ம. தயாளன்

பொருளாளர் :- 

உப தலைவர் :-  

உப செயலாளர் :-  

கணக்காய்வாளர் :- 


ஆலோசகர்கள்


நிர்வாக சபை


செயலணிக்குழு


Comments